Proyectos realizados

Centralita doble lectura cloro-peróxido

Depuración biológica soterrada

Depuración biológica soterrada

Descalcificador dúplex válvulas de diafragma

Descalcificador dúplex válvulas de diafragma

Descalcificador dúplex válvulas de diafragma

Descalcificador dúplex válvulas de diafragma

Desinfección ultravioleta

Equipo de filtración piscina municipal

Filtro con centralita cloro-ph en industria alimentaria

Filtro Norma UNE

Filtro válvula actuada

Filtros con válvulas actuadas en industria alimentaria

Filtros en industria alimentaria

Filtros

Filtros válvulas actuadas

Filtro de polifosfatos

Grupo de presión

Ósmosis inversa

Ultravioleta

Ósmosis inversa

EDARI

Ósmosis inversa

EDARI

Centralita cloro

Centralita cloro pH

Filtrado lodos EDARI

Filtro, polifosfatos, centralita cloro y grupo de presión

Instalaciones varias

Instalaciones varias

Osmosis inversa y centralita cloro pH

¿Necesitas información?